Pedagogisch team

Nikkids neemt pedagogisch medewerkers in dienst met een volgens de cao Kinderopvang relevant diploma, en allemaal (inclusief stagiaires) ingeschreven in het personenregister kinderopvang. Ook hebben alle medewerkers hun diploma EHBO voor kinderen behaald binnen één jaar na indienstreding.

De groep beschikt over vaste en vertrouwde medewerkers. In geval van afwezigheid of ziekte worden zij zoveel mogelijk vervangen door collega’s of vaste invalkrachten. Ook bij het aannemen van nieuw personeel of stagiaires worden de ouders direct op de hoogte gesteld.