Beleidsplan BSO

De kinderen komen voor en na school bij Nikkids. Op school staan zij de hele dag ‘aan’ en bij Nikkids mogen zij ontspannen. Maar ook tijdens het ontspannen kunnen de kinderen leren zonder dat ze dat in de gaten hebben. Bij Nikkids wordt dan ook voornamelijk aandacht besteed aan sociale vaardigheden en het verantwoordelijk zijn voor jezelf en je omgeving.

We bieden de kinderen veel persoonlijke aandacht. Dit vertaalt zich naar de praktijk door naar kinderen te luisteren, dan voelen zij zich gehoord en geven we ze het gevoel dat zij er ook mogen zijn. We knuffelen de kinderen om te laten weten hoe trots we op ze zijn en om een steuntje in de rug te bieden en ze op te vangen als het even niet lukt zoals ze voor ogen hadden. De pedagogisch medewerkers reageren sensitief en responsief op een kind, zodat het vertrouwen in hen en anderen kan ontwikkelen. Het zelfvertrouwen en eigenwaarde worden hiermee positief gestimuleerd.  

Doordat we bij Nikkids persoonlijke aandacht vooropzetten waarbij we inspelen op de behoefte van het kind, kan het best zo zijn dat de ene groep kinderen in de gymzaal aan het spelen is terwijl een andere groep in de groepsruimte aan het knutselen is. Kinderen mogen kiezen wat zij graag willen doen en dat proberen we dan zo goed mogelijk te realiseren. Dat maakt dat kinderen plezier hebben tijdens hun tijd bij Nikkids.

Meer hierover kun je lezen in ons pedagogisch beleid:

20231103 Pedagogisch beleid rucphen BSO