GGD rapporten

De rijksoverheid stelt aan alle vormen van kinderopvang hoge kwaliteitseisen op o.a. het gebied van pedagogische kwaliteit, veiligheid, gezondheid, groepsgrootte en accommodatie. De GGD voert in opdracht van de gemeente jaarlijks onaangekondigde inspecties uit om te checken of een locatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Deze inspecties zorgen voor kwaliteitswaarborging en transparantie in onze branche. Dit is naar mijn mening erg belangrijk!

Het is van groot belang dat kinderen in een veilige, vertrouwde en plezierige omgeving worden opgevangen. Het individuele belang van kinderen moet bij goede opvang altijd centraal staan.

Kinderopvang Nikkids is een professionele organisatie en voldoet conform de Wet Kinderopvang aan alle wettelijke kwaliteitseisen en regelgeving.

U kunt alle rapportages, die zij aan de hand na aanleiding van hun bezoek opgesteld hebben, downloaden op de website https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/3f8deb33-0972-43fa-ba47-e62ffce39d99

En de meest recente rapporten zullen ook hieronder staan, met de daarbij geobserveerde pedagogische praktijk wat wij echt het belangrijkste onderdeel uit de inspectie vinden.  Ik ben reuze trots op ons team!

Inspectierapport 11-07-23_BSO

Dit was het onderzoek voor registratie. Hier is nog geen “pedagogische praktijk” geobserveerd.