Beleidsplan Rucphen

Kinderen komen naar de kinderopvang om hun belevingswereld te verruimen. Hier ontdekken kinderen de wereld vanuit een zeer veilig en specifiek ingerichte ruimte. De kinderen spelen in hun eigen speelzone passend bij hun leeftijd. In de baby/dreumeszone leren de kinderen spelen met verschillende soorten materialen. Hun zintuigen staan op scherp en ontdekken hiermee de wereld. Ook is de veiligheid voor de baby’s meer gewaarborgd. Bij de peuterzone bereiden we de kinderen door middel van vroege voorschoolse educatie voor op de basisschool. Dit gebeurt spelenderwijs. Vandaar de slogan:

Van leren spelen naar spelend leren.

Ook wij voldoen aan de nieuwe eisen van de IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang). Ons beleid vindt u hier: Pedagogisch beleid rucphen

De volgende doelen staan centraal in het pedagogisch beleidsplan van Nikkids.

  1. het bieden van fysieke en emotionele veiligheid;
  2. een bijdrage leveren aan de persoonlijke competentie;
  3. een bijdrage leveren aan de sociale competentie;
  4. de overdracht van waarden en normen
 • In 2000 zijn deze doelen geformuleerd door J.M.A Riksen-Walraven, professor Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
  Ook zijn deze doelen opgenomen in de ‘Wet Kinderopvang’ (VWS 2004)
 • Nikkids is een zeer flexibele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De pedagogisch medewerkers die in dienst zullen treden bij Nikkids hebben een volgens de cao Kinderopvang relevant diploma behaald, en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Hierdoor wordt de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd. Binnen een jaar na indiensttreding behalen de pedagogisch medewerkers een EHBO voor Kinderen diploma.
 • Nikkids is gevestigd in Openbare Daltonschool Het Palet aan De Krijntjes 28 te Rucphen , zie het Contactformulier. 
 • Bij Nikkids werken we met een verticale groep. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0- 4.  Hier vindt u een sfeerimpressie van onze groep.
 • Nikkids is een Flexibele kinderopvang en werkt met het betalen op kwartierbasis. De ouders betalen alleen als het kind echt aanwezig is. Tijdens vakantie of ziekte hoeft er niet worden doorbetaald. Hierdoor is Nikkids zeer flexibel en wordt er ingespeeld op veel wensen van ouders.
 • De knusse sfeer is belangrijk bij Nikkids. Hierdoor voelen de kinderen zich veilig en thuis. We besteden veel aandacht aan de gezelligheid op de groep. De kinderen worden betrokken bij de aankleding van de groepen door middel van knutselwerkjes en thematiek. We werken ook met een periodiek wisselende themahoek.
 • Nikkids streeft ernaar dat ouders met een goed gevoel afscheid kunnen nemen van hun kind bij het wegbrengen. Zij maken zich de rest van de dag geen zorgen om hun kind omdat ze weten dat hij/zij in goede handen is. Het ophalen van het kind is dan ook een feestelijk weerzien. Het kind komt graag naar Nikkids is leergierig en wil zichzelf ontplooien. Dit wordt dan mede mogelijk gemaakt door de Pedagogisch medewerkers die de kinderen op een verantwoorde, veilige maar uitdagende manier de wereld laten ontdekken.

Bent u overtuigd? Neem dan HIER contact op en plan een rondleiding!

 Kinderopvang Nikkids,
uw kinderopvang in Rucphen en uw kinderopvang in Schijf

LOGO klein