Veiligheid en gezondheid

Hieronder lees je het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van de BSO van Nikkids. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Ons doel is de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen, maar ook leren omgaan met kleine risico’s.

We blijven continu in gesprek over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijze en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid moet worden aangescherpt.

In juli hebben we een rondje gelopen door ons gebouw en zijn we tegen verschillende risico’s aan gelopen met grote gevolgen en risico’s die snel voor zouden kunnen komen. Deze grootste risico’s zijn beschreven onder het kopje “Grootste risico’s”. Ook hebben we de daarbij behorende maatregelen benoemd die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te beperken en de acties beschreven van hoe te handelen als het ongeval zich toch voordoet.

beleid veiligheid en gezondheid Rucphen BSO